ЗАПИТВАНЕ

Свържете се с нас!

089 / 54 192 53

Мейл: info@domsystem-bg.com

Домофонни системи

Домофонните системи са най-достъпния начин за осигуряване безопасността на хората в жилищните и работни помещения. Те се подразделят в две основни групи:

  • Цифрови
  • Аналогови

Видеодомофонни системи

Видеодомофонните системи осъществяват не само гласова връзка ,но позволяват да се вижда събеседника, което създава по-голяма сигурност и увереност

Видеонаблюдение

Видеонаблюдението е съвременен начин за наблюдение и охрана. Чрез цифровизацията се позволява не само да се наблюдава и записва видеосигнала, но и да се програмира реакцията на всички системи за безопасност при възникване на събитие. Само тук един човек може да присъства на някалко места едновременно, да ги наблюдава и да взема целесъобразни решения.

Цифровите системи за видеонаблюдение осигуряват:

  • Високо качество на възпроизвеждането.
  • Висока скорост на достъп до видеоархива.
  • Възможност за цифрово увеличение и мащабиране на всеки кадър.
  • Бързо търсене и намиране на видеозаписа по камери, ден и час.
  • Лесно и финансово достъпно предаване на пряка видеоинформация навсякъде където се намираме чрез интернет достъп.
  • Възможност за изпращане на алармен сигнал чрез електронна поща.
  • Възможност за наблюдение на обекта от GSM апарат и експорт на видеоинформацията на съвместими външни носители.